Tukobanchya Abhanganchi Shailimimansa (तुकोबांच्या अभंगांची शैलीमीमांसा)BY Dr. Dilip Dhondage

Rs. 350.00

In Stock

Shubham Sahitya

'तुकोबांची गाथा म्हणजे मराठी सारस्वताचे वैभव. तुकोबांचे संतत्व, त्यांचा रोकडा उपदेश, काळाच्या कसोटीवर उतरलेले त्यांचे...

AUTHOR:

PUBLICATION:

 

img

Added to cart successfully!