Pardhi (पारधी )by Girish Prabhune

Rs. 450.00

In Stock

Shubham Sahitya

'समाजाने वेशीबाहेर ढकललेल्या आणि ख-याखु-या स्वातंत्र्यापासून आजही वंचित राहिलेल्या एका अन्यायग्रस्त जमातीची ही आक्रोशकथा आहे......

AUTHOR:

PUBLICATION:

 

img

Added to cart successfully!