Gandharvi

Rs. 200.00

In Stock

Shubham Sahitya

कंठात वैखरी, हृदयात मध्यमा, स्वाधिष्ठानात पश्यंती. त्यापुढे गभीरात गेल्यावर ती वाणी माणसाला ऐकू येत नाही....

Author:

Publication:

Language:

 

img

Added to cart successfully!