Senapati Dhanaji Jadhav By Uttam Hanwate

Rs. 500.00

In Stock

Shubham Sahitya

सेनापती धनाजी जाधवमहाराष्ट्राच्या इतिहासात मोगलाविरुद्ध मराठ्यांचे जे स्वातंत्र्ययुद्ध झाले त्याला अनन्यसाधारण स्थान आहे. औरंगजेबाच्या आक्रमणाला...

Author:

Pubalication:

 

img

Added to cart successfully!